• ۱۳۹۶ جمعه ۳ آذر | 2017 November 24

پاورلیفتینگ 

تیم پاورلیفتینگ

3

تیم پاورلیفتینگ

نام و نام خانوادگي سمت
عليرضا يوسفي پاورلیفتینگ ( ورزشکار)
حسين روشنائي پاورلیفتینگ ( ورزشکار)
عليرضا طاهري پاورلیفتینگ ( ورزشکار)
محمد موحدي نيا پاورلیفتینگ ( ورزشکار)
مهدي نادري پاورلیفتینگ ( ورزشکار)
داوود عليزلده پاورلیفتینگ ( ورزشکار)
اكبر بابائي پاورلیفتینگ ( ورزشکار)
علي اكبر سلطاني پاورلیفتینگ ( ورزشکار)
محمدعلي حسين زاده پاورلیفتینگ ( ورزشکار)
علی اصغر وطن کیا پاورلیفتینگ ( ورزشکار)
حسين غفاري پاورلیفتینگ ( ورزشکار)
بهرام كاظمي زاده پاورلیفتینگ ( ورزشکار)
جمشيد ميرزائي پاورلیفتینگ ( ورزشکار)
كوروش مقدم پاورلیفتینگ ( ورزشکار)
رشيد حبيبي پاورلیفتینگ ( ورزشکار)
فرزين حقيقي پاورلیفتینگ ( ورزشکار)
منوچهر رشیدی پاورلیفتینگ - سرپرست
محمود ایچالکی پاورلیفتینگ - مربی
ابوالقاسم رهبر دهقان پاورلیفتینگ - مربی

تبلیغات

Website Security Test