• ۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۶ تير | 2022 July 7

پاورلیفتینگ 

تیم پاورلیفتینگ

3

  تیم پاورلیفتینگ

نام و نام خانوادگي سمت
عليرضا يوسفي پاورلیفتینگ ( ورزشکار)
حسين روشنائي پاورلیفتینگ ( ورزشکار)
عليرضا طاهري پاورلیفتینگ ( ورزشکار)
محمد موحدي نيا پاورلیفتینگ ( ورزشکار)
مهدي نادري پاورلیفتینگ ( ورزشکار)
داوود عليزاده پاورلیفتینگ ( ورزشکار)
اكبر بابائي پاورلیفتینگ ( ورزشکار)
علي اكبر سلطاني پاورلیفتینگ ( ورزشکار)

 
حسين غفاري پاورلیفتینگ ( ورزشکار)

 
جمشيد ميرزائي پاورلیفتینگ ( ورزشکار)
كوروش مقدم پاورلیفتینگ ( ورزشکار)

رشيد حبيبي

محمد قدس

حمید رضا دادراست

احمدرضا ظهرابی

پاورلیفتینگ ( ورزشکار)

پاورلیفتینگ ( ورزشکار)

پاورلیفتینگ ( ورزشکار)

پاورلیفتینگ ( ورزشکار)

سعید خاکپور

پاورلیفتینگ ( مربی )

منوچهر رشیدی پاورلیفتینگ - سرپرست
محمود ایچالکی پاورلیفتینگ - مربی

 

تبلیغات

Website Security Test