• ۱۳۹۶ جمعه ۳ آذر | 2017 November 24

شنا 

تیم شنا

1

تیم شنا

نام و نام خانوادگي سمت
مسعود خداپرست شناگر ( ورزشکار )
سيف اله اميري شناگر ( ورزشکار )
مهدي افشار شناگر ( ورزشکار )
بصير نجم شناگر ( ورزشکار )
افشين پرتوي شناگر ( ورزشکار )
سجاد عبدي هنجني شناگر ( ورزشکار )
علي رحيمي خبوشان شناگر ( ورزشکار )
پژمان قنديان شناگر ( ورزشکار )
محمدرضا کاظم اوینی شناگر ( ورزشکار )
حسن روحي  شناگر ( ورزشکار )
ساسان بخشايش طلب شناگر ( ورزشکار )
كاوه آجيلي شناگر ( ورزشکار )
امير درودي شنا - سرپرست
احسان سوري شنا - سر مربي

تبلیغات

Website Security Test