• ۱۳۹۶ سه شنبه ۱ اسفند | 2018 February 20

شنا 

تیم شنا

3

  تیم شنا

نام و نام خانوادگي سمت
حسن روحی ورزشکار
کاوه آجیلی ورزشکار
امید الهامی ورزشکار
مسعود خداپرست ورزشکار
سیف اله امیری ورزشکار
مهدی افشار  ( ورزشکار)
افشین پرتوی ( ورزشکار)
بصیر نجم  ( ورزشکار)

سجاد عبدی هنجنی

علی رحیمی خبوشان

پژمان قندیان

ساسان بخشایش طلب

( ورزشکار)

( ورزشکار)

 ( ورزشکار)

 ( ورزشکار)

 

امین نادی

امید موذنی

ورزشکار

ورزشکار

احسان سوری مربی
امیر درودی سرپرست


تبلیغات

Website Security Test