• ۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۶ تير | 2022 July 7

بسکتبال 

  تیم بسکتبال

7

نام و نام خانوادگي سمت
اسماعيل نگار بلوك آباد بسكتبال ( ورزشکار )
بهزاد عباسي بسكتبال ( ورزشکار )
سيد رضا فلاح بسكتبال ( ورزشکار )
امیر حسین پورصادقی بسکتبال (ورزشکار)
سليمان محمد بسكتبال ( ورزشکار )
محمد قرني بسكتبال ( ورزشکار )
محمد بالاوندي بسكتبال ( ورزشکار )
محمد علي نيكچي بسكتبال ( ورزشکار )
يونس محمد كريمي بسكتبال ( ورزشکار )
هرمز تيمورزاده بسكتبال ( ورزشکار )
ابوالفضل اسماعيليان بسكتبال ( ورزشکار )
حسين انور بسكتبال ( ورزشکار )
وحيد پورقربان بسكتبال ( ورزشکار )
آرتا ابونبي بسكتبال ( ورزشکار )
محمد رضا زرين بسكتبال ( ورزشکار )
كامبيز جلالي بسکتبال - مربی 
محمد رضا ابوطالبي بسکتبال - سرپرست
امير ناصري

بسکتبال - مربی 

 

تبلیغات

Website Security Test