• ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت | 2018 April 24

کاراته 

تیم کاراته

کاراته

تیم کاراته

نام و نام خانوادگي سمت
فرامرزليندي محمدي  كاراته ( ورزشکار )
روح ا... برزگری  كاراته ( ورزشکار )
محمد پورتالاري  كاراته ( ورزشکار )
ايرج    سهيلي         كاراته ( ورزشکار )
کامبیز دانشور  كاراته ( ورزشکار )
فرزاد اصلی كاراته ( ورزشکار )
 پژمان شريف نيا           كاراته ( ورزشکار )
مجيد پاشايي  كاراته ( ورزشکار )
علي اصغر صادقي كاراته ( ورزشکار )
محمد      فتحي    كاراته ( ورزشکار )
حسن     اسدپور كاراته ( ورزشکار )
      مجید       سما كار          كاراته ( ورزشکار )
حمید جمشید وند كاراته ( ورزشکار )
سعيد بورمو كاراته ( ورزشکار )
مرتضي   الهياري كاراته ( ورزشکار )
شهرام سيفي ارجستان  كاراته ( ورزشکار )
عبدا..         كرمي  كاراته ( ورزشکار )
حسين      قليزاده  كاراته ( ورزشکار )
صادق     نديمي   كاراته - مربی
ابراهيم     صبوري  كاراته - مربی 
مهران پورتالاري كاراته - سرپرست 

تبلیغات

Website Security Test