• ۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۶ تير | 2022 July 7

کاراته 

تیم کاراته

کاراته

تیم کاراته

نام و نام خانوادگي سمت

 
روح ا... برزگری  كاراته ( ورزشکار )
محمد پورتالاري  كاراته ( ورزشکار )
فرزاد مصلحی کاراته ( ورزشکار)
کامبیز دانشور  كاراته ( ورزشکار )
فرزاد اصلی كاراته ( ورزشکار )
 پژمان شريف نيا           كاراته ( ورزشکار )
مجيد پاشايي  كاراته ( ورزشکار )
علي اصغر صادقي كاراته ( ورزشکار )
محمد      فتحي    كاراته ( ورزشکار )
حسن     اسدپور كاراته ( ورزشکار )
  مجید       سما كار          كاراته ( ورزشکار )
حمید جمشید وند كاراته ( ورزشکار )
سعيد بورمو كاراته ( ورزشکار )
سعید علی نیا کاراته (ورزشکار)
شهرام ایمانی لو کاراته (ورزشکار)
عبدا..         كرمي  كاراته ( ورزشکار )
حسين      قليزاده  كاراته ( ورزشکار )
صادق     نديمي   كاراته - مربی
علی متین فر  ( کاراته )ورزشکار
مهران پورتالاري كاراته - سرپرست 

تبلیغات

Website Security Test