• ۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۶ تير | 2022 July 7

فوتبال 

تیم فوتبال

9

تیم فوتبال

نام و نام خانوادگي سمت
سید مجید دهقانی فوتبال ( ورزشکار )
مهران خدری فوتبال ( ورزشکار )
مهران صحرائي فوتبال ( ورزشکار )
ناصر بنگاه فوتبال ( ورزشکار )
حسین محمدی فوتبال ( ورزشکار )
وحید رحمانی فوتبال ( ورزشکار )
مسعود اعلایی نسب فوتبال ( ورزشکار )
غلامرضا چگینی فوتبال ( ورزشکار )
داود نوروزی فوتبال ( ورزشکار )
صمد سهیلی  فوتبال ( ورزشکار )
حسین منصور دهقان فوتبال ( ورزشکار )
مرتضی شعبانی فوتبال ( ورزشکار )
محسن مباشری فوتبال ( ورزشکار )
رحیم توکلیان فوتبال ( ورزشکار )
هادی برفر فوتبال ( ورزشکار )
سید فرزین  بهشتی فوتبال ( ورزشکار )
حسین قنبری فوتبال ( ورزشکار )
مرتضی ادواری فوتبال ( ورزشکار )
منصور حسن زاده فوتبال ( ورزشکار )
سید علی موسویان فوتبال ( ورزشکار )
حسين رضا مباشري فوتبال - مربی
سلطانعلی محمدی فوتبال - تدارکات
علیرضا خدابین  فوتبال - مربی
اکبر کلانتری  فوتبال - سرپرست

تبلیغات

Website Security Test