• ۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۶ تير | 2022 July 7

باستانی 

تیم باستانی

21

تیم باستانی

نام و نام خانوادگي سمت
فرشيد خوشدل كاديجاني باستاني ( ورزشکار )
امير رضا حيدري باستاني ( ورزشکار )
عليرضا  شهبازي باستاني ( ورزشکار )
مهدي  لشگري باستاني ( ورزشکار )
حميدرضا  راهجردي باستاني ( ورزشکار )
سيدمهدي  حسيني باستاني ( ورزشکار )
مرتضي  مجلسي باستاني ( ورزشکار )
اصغر  برزگرجهاني باستاني ( ورزشکار )
فريدون  احمدوند باستاني ( ورزشکار )
محمد  عباسي باستاني ( ورزشکار )
محمد  مختاري باستاني ( ورزشکار )
محمد مجیدی باستاني ( ورزشکار )
سعيد  خيامي باستاني ( ورزشکار )
روح الله مير بك باستاني ( ورزشکار )
مهدي  مزيناني باستاني ( ورزشکار )
سید جواد مداحی باستانی - مرشد
صادق  نارنجي باستاني- سرپرست 

تبلیغات

Website Security Test