• ۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۶ تير | 2022 July 7

مقدمه و معرفی 

موسسه فرهنگي ورزشي ايران خودرو با هدف ارتقاء سلامتي ، نشاط و نيزكاهش اثرات تخريبي فضاي توليدي بين آحاد پرسنل خدوم شركت ، همچنين ايجادهنجار مشترك در بين خانواده بزرگ گروه صنعتي ايران خودرو ، برنامه ريزي و اجراي كليه فعاليتهاي ورزشي پرسنل اعم ازمديران ، مسئولين ، كارشناسان وكاركنان خط توليد را در ساختاري تحت عنوان "مديريت ورزش كاركنان"سازمان دهي نموده است.
فعاليتهاي ورزش كارکنان با توجه به وسعت دامنه سني مخاطبين(آقايان و بانوان ) درگروههاي سني آزاد ، پيشكسوتان و بازنشستگان با توجه به تقويم ورزشي اعلام شده از سوي فدراسيون ورزش كارگري و نيز نيازمنديهاي احصاء شده در بين پرسنل شركت برنامه ريزي شده و در قالب جشنواره هاي ورزشي شركت وگروه صنعتي ايران خودرو بطور مجزا به مورد اجرا گذارده شد. اين مجموعه همچنين با استفاده از برگزاري جشنواره ورزش همگاني در داخل كارخانه به توسعه ورزش و ايجاد رقابت سالم در بين كليه پرسنل مبادرت نموده است.
حضور تيم هاي منتخب بانوان وآقايان در مسابقات قهرماني كارگران استان تهران و كشور و همچنین كسب سكوهاي افتخار براي گروه صنعتي ايران خودرو نمايانگر تلاش مستمري است كه در راستاي برنامه ريزي منظم تمرينات ورزشي تحت نظرمربيان حرفه اي صورت پذيرفته است.

تیمهای منتخب کارگری شرکت ایرانخودرو

رشته های ورزشی ( بانوان )

آمادگی جسمانی
بدمینتون
والیبال
دوومیدانی
داژبال
دارت
تنیس روی میز
شنا
لیگ حرفه ای دارت

تبلیغات

Website Security Test