برگزاری مسابقات دارت کارکنان و مدیران فینال و فینالیستها

برگزاری مسابقات دارت کارکنان و مدیران فینال و فینالیستها

اخبار | گروه:  | منبع: | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵

مديريت ورزش كارگري درنظردارد عطف به تقويم جشنواره مسابقات ورزشهاي همگاني 1395 به مناسبت گراميداشت دهه مبارك فجر مسابقات دارت كاركنان و مديران را برگزار نمايد .  ازنمايندگان ورزشي تقاضا ميشود فرمهاي ثبت نام پيوست را تكميل و تا پايان وقت اداري روزدوشنبه مورخ 95/10/27 به اين مديريت ارسال نمايند . قابل ذكر است :

* مسابقات دارت كاركنان  ( سهميه آزاد ) باتوجه به تعداد ثبت نام كنندگان زمان و مكانهاي برگزاري در سطح شركت طبق جدول مسابقات اطلاع رساني خواهد شد و به نفرات اول تا چهارم جايزه ( كارت هديه ) اهدا خواهد شد .  

* مسابقات دارت مديران ( رئيس اداره ؛ مدير ، معاونت ) با سهميه آزاد ، زمان و مكان برگزاري طبق جدول مسابقات اطلاع رساني خواهد شد و به نفرات اول تا سوم جايزه ( كارت هديه ) اهدا خواهد شد .  

*مسابقات فينال فيناليستها : نفرات فيناليست دارت كاركنان و مديران با هم رقابت نموده و به نفر اول جايزه اهدا ميشود . 


موسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو
Cultural and sports clubs Paykan http://kargari.ikcosport.com