کوهنوردان ایران خودرو بر فراز قله ناز

کوهنوردان ایران خودرو بر فراز قله ناز

اخبار | گروه:  | منبع: | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۰

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو ،  کوهنوردان ایران خودرو صبح روز جمعه تاریخ 97/09/02 با حضور 25 همنورد به سرپرستی سعید سلطانی به سراغ صعودقله ناز شتافتند . قله ناز (۴۰۱۸ متر) و کهار (۴۰۱۴ متر) دو قله مرتفع و سرسخت البرز مرکزی هستند که در نزدیکی آنها قللی مانند : هفت خان ، گرچان ، خان وکهار واقع شده است . مسیر اصلی صعود به این قلل روستای کلوان (جاده چالوس) می باشد.


موسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو
Cultural and sports clubs Paykan http://kargari.ikcosport.com