کوهنوردان ایران خودرو قله 3320 متری ساکا را فتح کردند

کوهنوردان ایران خودرو قله 3320 متری ساکا را فتح کردند

اخبار | گروه:  | منبع: | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو ، گروه کوهنوردی ایران خودرو با حضور 19 همنورد ، بامداد روز جمعه تاریخ  06/10/98به سراغ صعود قله 3320 متری ساکا شتافتند و توانستند با اقتدار این قله را فتح کنند. در طی این صعود کوهنوردان پرچم ایران خودرو را بر فراز قله ساکا به احتزاز در آوردند


موسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو
Cultural and sports clubs Paykan http://kargari.ikcosport.com