نايب قهرماني تيم بانوان ايران خودرو در مسابقات شناي كارگران استان تهران

نايب قهرماني تيم بانوان ايران خودرو در مسابقات شناي كارگران استان تهران

اخبار | گروه:  | منبع: | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۶

 به گزارش روابط عمومي باشگاه پيكان ، مسابقات قهرماني شنــاي بانوان كارگر استــان تهران روز چهارشنبه تاريخ 98/11/02 با شرکت تیمهای مختلف از کارخانجات استان تهران در استخر مجموعه ورزشی هما برگزار گرديد.

مسابقات به صورت تيمي ، انفرادي و امدادی در پنج رده سني : 29 تا 19سال ، 34 تا 30 سال، 39 تا 35 سال ، 40 تا 44سال و  45 سال به بالا برگزار گرديد كه مسافت طي شده در رده هاي سني 19 تا 35 سال  66 متر و در رده هاي  سني  39 تا 45 سال به بالا، 33 متر بوده است. در نهايت تيم ايران خودرو توانست نايب قهرماني اين دوره از مسابقات را بدست آورد

تيم هاي هما و شهرداري به ترتيب مقام هاي اول و سوم را كسب نمودند.

تيم منتخب شناي بانوان با ليدا آفتاب ، نداروح بخش، فائزه حقیقت ، عاطفه فارسي زاده ، غزاله عرب ، شيرين گودرزي ، ژيلا اصغرپور ، مريم نوروزي ، خاطره علیپور،  فرناز قاسمي، معصومه باقری نيا ،‌ آناهيتا ترابي مقدم به مربيگري سودابه والي پور در اين مسابقات حضور يافت.

مقامهاي انفرادي :

  • رده سني اول :  

            عاطفه فارسي زاده ( رشته قورباغه و كرال  سينه مقام اول)

            غزاله عرب (رشته كرال پشت مقام دوم )

  • Ø      رده سني دوم: 

           ليدا آفتاب (رشته قورباغه و كرال سينه مقام اول )

  • Ø      رده سني سوم:

           فائزه حقیقت (رشته قورباغه و كرال سينه مقام دوم )

           شيرين گودرزي( رشته كرال پشت مقام دوم )

  • Ø      رده سني چهارم :

           ژيلا اصغر پور (رشته قورباغه و كرال سينه مقام اول)

          خاطره عليپور( رشته كرال پشت و قورباغه مقام سوم)    

           مريم نوروزي(رشته كرال سينه مقام سوم)

  • Ø      رده سني پنجم:

            فرناز قاسمي( رشته كرال سينه مقام اول )

            معصومه باقري نيا (رشته كرال سينه مقام دوم)             

            آناهيتا ترابي مقدم (رشته كرال پشت مقام سوم) 


موسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو
Cultural and sports clubs Paykan http://kargari.ikcosport.com