مراسم تقدير سه نفر از پيشكسوتان ورزش ايران خودرو

مراسم تقدير سه نفر از پيشكسوتان ورزش ايران خودرو

اخبار | گروه:  | منبع: | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

به گزارش روابط عمومي موسسه فرهنگي ورزشي ايران خودرو ، در خلال برگزاري مسابقات فوتبال فرزندان پرسنل ، از زحمات آقايان اميررضا باقرزاده ، محمدرضا ايزدي و اكبر كلانتري كه سالها در كسوت نماينده ورزشي همراه مديريت ورزش كارگري موسسه در خدمت كاركنان شركت معظم ايران خودرو بوده اند تجليل بعمل آمد.

1

3


موسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو
Cultural and sports clubs Paykan http://kargari.ikcosport.com