گروه كوهنوردي ایران خودرو قله پورا را فتح كردند

گروه كوهنوردي ایران خودرو قله پورا را فتح كردند

اخبار | گروه:  | منبع: | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

به گزارش روابط عمومي موسسه فرهنگي ورزشي ايران خودرو ، صبح روز جمعه مورخ 98/11/18 کوهنوردان ایران خودرو به سمت  قله پورا  2950 متر در منطقه  جاده چالوس- روستاي كندر  با حضور 16 همنورد شتافتند . کوهنوردان ایران خودرو طی 14ساعت توانستند  به قله پورا صعود كنند و پرچم ايران خودرو بر فراز اين قله به اهتزاز درآمد.

1

4 


موسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو
Cultural and sports clubs Paykan http://kargari.ikcosport.com