برگزاري اولين مسابقات شوت به هدف پرسنل باشگاه پیکان

برگزاري اولين مسابقات شوت به هدف پرسنل باشگاه پیکان

اخبار | گروه:  | منبع: | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۵/۲۱

به گزارش روابط عمومي موسسه فرهنگي ورزشي ايران خودرو ، اولين دوره مسابقات شوت به هدف از سري مسابقات جام همبستگي  پرسنل موسسه فرهنگي ورزشي ايران خودرو در روزهای يكشنبه و دوشنبه مورخ  12 و 13 مرداد ماه برگزار گرديد. در نهايت محمد مزلقاني قهرمان اين دوره از مسابقات گرديد ، غلامرضـا خسروجـردي نايب قهرماني را از آن خود نمود. محمد مهدي حقگـو و محمد قهرماني مقام سوم مشترك را بدست آوردند .موسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو
Cultural and sports clubs Paykan http://kargari.ikcosport.com