• ۱۳۹۶ جمعه ۳ آذر | 2017 November 24

آخرین اخبار ارسال شده

۱۳۹۶/۹/۱

"اطلاعیه" برگزاری مسابقات شنای جشنواره ورزشی کارکنان ایران خودرو

"اطلاعیه" برگزاری مسابقات شنای جشنواره ورزشی کارکنان ایران خودرو

تیمهای راه یافته به فینال مسابقات فوتبال دسته 3 ۱۳۹۶/۹/۱

تیمهای راه یافته به فینال مسابقات فوتبال دسته 3

تیمهای معاونت خدمات فنی و معاونت سیستم جامع تولید فینالیست فوتبال دسته سه جشنواره ورزشی کارکنان یادواره شهدای ایران خودرو شدند.


 تیمهای معاونت خدمات فنی و معاونت سیستم جامع تولید فینالیست فوتبال پیشکسوتان. ۱۳۹۶/۹/۱

تیمهای معاونت خدمات فنی و معاونت سیستم جامع تولید فینالیست فوتبال پیشکسوتان.

تیمهای معاونت خدمات فنی و معاونت سیستم جامع تولید فینالیست فوتبال پیشکسوتان جشنواره ورزشی کارکنان یادواره شهدای ایران خودرو شدند

تیمهای خدمات فنی و معاونت سواری فینالیست  فوتبال دسته یک ۱۳۹۶/۸/۳۰

تیمهای خدمات فنی و معاونت سواری فینالیست فوتبال دسته یک

تیمهای خدمات فنی و معاونت سواری فینالیست فوتبال دسته یک جشنواره ورزشی کارکنان یادواره شهدای ایران خودرو شدند


تیمهای بسیج و معاونت فروش فینالیست فوتبال دسته دو جشنواره ورزشی کارکنان یادواره شهدای ایران خودرو شدند.2 ۱۳۹۶/۸/۳۰

تیمهای بسیج و معاونت فروش فینالیست فوتبال دسته دو جشنواره ورزشی کارکنان یادواره شهدای ایران خودرو شدند.2

تیمهای بسیج و معاونت فروش فینالیست فوتبال دسته دو جشنواره ورزشی کارکنان یادواره شهدای ایران خودرو شدند.

 تیم معاونت توسعه محصولات جدید بر سکوی قهرمانی مسابقات تنیس روی میز آزاد ۱۳۹۶/۸/۲۹

تیم معاونت توسعه محصولات جدید بر سکوی قهرمانی مسابقات تنیس روی میز آزاد " جشنواره ورزشی کارکنان یادواره شهدای ایران خودرو" ایستاد

تیم معاونت توسعه محصولات جدید بر سکوی قهرمانی مسابقات تنیس روی میز آزاد " جشنواره ورزشی کارکنان یادواره شهدای ایران خودرو" ایستاد


مسابقات تنیس روی میز بازنشستگان ۱۳۹۶/۸/۲۹

مسابقات تنیس روی میز بازنشستگان "جشنواره ورزشی کارکنان یادواره شهدای ایران خودرو"برگزار شد

مسابقات تنیس روی میز بازنشستگان "جشنواره ورزشی کارکنان یادواره شهدای ایران خودرو"برگزار شد

تیم منتخب ایران خودرو نایب قهرمان مسابقات بدمینتون کارگران استان تهران ۱۳۹۶/۸/۲۹

تیم منتخب ایران خودرو نایب قهرمان مسابقات بدمینتون کارگران استان تهران

تیم منتخب ایران خودرو نایب قهرمان مسابقات بدمینتون کارگران استان تهران


  اهتزاز پرچم ایران خودرو در سکوی سوم مسابقات انفرادی تنیس روی میز کارگران کشوری ۱۳۹۶/۸/۲۲

اهتزاز پرچم ایران خودرو در سکوی سوم مسابقات انفرادی تنیس روی میز کارگران کشوری

اهتزاز پرچم ایران خودرو در سکوی سوم مسابقات انفرادی تنیس روی میز کارگران کشوری

برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی بانوان ۱۳۹۶/۸/۲۲

برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی بانوان "جشنواره ورزشی کارکنان ایران خودرو"

برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی بانوان "جشنواره ورزشی کارکنان ایران خودرو"


جستجو

آرشیو اخبار قبلی

آخرین اخبار

"اطلاعیه" برگزاری مسابقات شنای جشنواره ورزشی کارکنان ایران خودرو تیمهای راه یافته به فینال مسابقات فوتبال دسته 3 تیمهای معاونت خدمات فنی و معاونت سیستم جامع تولید فینالیست فوتبال پیشکسوتان. تیمهای خدمات فنی و معاونت سواری فینالیست فوتبال دسته یک تیمهای بسیج و معاونت فروش فینالیست فوتبال دسته دو جشنواره ورزشی کارکنان یادواره شهدای ایران خودرو شدند.2 تیم معاونت توسعه محصولات جدید بر سکوی قهرمانی مسابقات تنیس روی میز آزاد " جشنواره ورزشی کارکنان یادواره شهدای ایران خودرو" ایستاد مسابقات تنیس روی میز بازنشستگان "جشنواره ورزشی کارکنان یادواره شهدای ایران خودرو"برگزار شد تیم منتخب ایران خودرو نایب قهرمان مسابقات بدمینتون کارگران استان تهران اهتزاز پرچم ایران خودرو در سکوی سوم مسابقات انفرادی تنیس روی میز کارگران کشوری برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی بانوان "جشنواره ورزشی کارکنان ایران خودرو" برگزاری مسابقات تنیس روی میز بازنشستگان شرکت ایران خودرو برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی "جشنواره ورزش های همگانی" کسب مقام سوم تیم منتخب ایران خودرو در مسابقات قهرمانی شطرنج کارگران استان تهران کسب مقام سوم تیم منتخب ایران خودرو در مسابقات قهرمانی بدمينتون بانوان کارگر استان تهران قهرمانی تیم معاونت تولید خودرو در مسابقات تنیس روی میز پیشکسوتان جشنواره ورزشی کارکنان ایران خودرو.
Website Security Test